logo logo

1. Узагальнена модель взаємодії sh-хвилі із напруженим плоским шаром стор 7
2. Влив корозійного середовища на циклічну довговічність таврових зварних з’єднань стор 16
3. Згин пластини зі щілиною за наявності пластичних зон у її вершинах стор 23
4. Вплив початкових деформацій товстої плити на її контактну взаємодію із параболічним штампом стор 29
5. Обстеження збірно-монолітного перекриття будівлі початку ХХ ст. із застосуванням сучасних методів діагностики стор 38
6. Конструювання вузлів зварних ферм із використанням ПК ANSYS стор 47
7. Визначення раціональних конструкційних параметрів пристроїв для переробки полімерів стор 53
8. Математична модель розвитку крайової тріщини при згині тонкостінного Z-подібного профілю стор 61
9. Пропускна здатність комбінованого гвинтового транспортера-подрібнювача стор 69
10. Моделювання впливу динаміки рудопостачання на енергоспоживання гірничо-збагачувального комбінату з позиції керування стор 80
11. Пружні деформації й аномально висока ріжуча здатність струменя розчину полімеру стор 89
12. Дослідження енергетичного потенціалу сонячного випромінювання в тернополі стор 95
13. Шляхи економії паливно-енергетичних ресурсів у побуті стор 101
14. Синтез цифрового радіоприймача для системи захищеного зв’язку із псевдовипадковим переналаштуванням робочої частоти стор 109
15. Ідентифікація параметрів дипольної моделі джерела випромінювання у світлодіоді стор 118
16. Робастна стійкість і оцінка функціонала якості лінійних дискретних систем з матричними невизначеностями стор 126

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.