logo logo

1. Методика експериментальних досліджень вимушених коливань підсилених циліндричних оболонок стор 7
2. Дослідження технологій покращення фізико-механічних і хімічних властивостей реакційно-спечених керамічних матеріалів на основі карбіду кремнію стор 14
3. Властивості електрошлакової сталі, переплавленої за біфілярною схемою з використанням твердого старту стор 21
4. Дослідження взаємодії частинки абразивного робочого середовища при вібраційній обробці з оброблюваною поверхнею деталі стор 32
5. Модифікація пластин ланок приводних роликових ланцюгів стор 41
6. Теоретичні передумови зміцнення робочих поверхонь гвинтових робочих органів стор 51
7. Обгрунтування параметрів гідравлічної запобіжної муфти стор 59
8. Математична модель розвитку крайової тріщини при згині симетричних тонкостінних профілів стор 67
9. Нормування сигналів вихрострумових перетворювачів для коректного їх порівняння стор 76
10. Автоматизована система для опромінення біологічно активних точок людського організму стор 83
11. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора ганкеля 1-го роду – (Конторовича-Лєбєдєва) 2-го роду – Лежандра 2-го роду – Фур’є на полярній осі стор 90
12. Визначення інтенсивності неінтенсивного потоку світла після поширення через шарувате біологічне середовище стор 101
13. Методика аналізу похибок вимірювального перетворення імпедансної спектроскопії з активацією негармонічними сигналами стор 108
14. Представлення вузькосмугових радіосигналів із кутовою модуляцією в системах транкінгового радіозв’язку методом головних компонент стор 117
15. Нотатки та видавничі сторінки стор 122

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.