logo logo

1. Визначення кінетики пошкоджуваності конструкційних сталей за нестаціонарного навантаження стор 5
2. Оцінювання пошкоджень металу конструкцій при статичному та циклічному навантаженні по величині коерцитивної сили стор 19
3. Побудова двовимірної теорії згину товстих пластин на основі загального розв’язку рівнянь Ляме стор 33
4. Розвязок неосесиметричної квазістатичної задачі термопружності для багатошарового циліндра за однакових коефіцієнтів Ламе стор 40
5. Визначення механічних характеристик сталі 15Х2НМФА за результатами інструментованого індентування стор 52
6. Дослідження впливу складу розчину NACE та умов випробувань на швидкість корозії та електрохімічні характеристики сталі 20 стор 58
7. Засоби усунення обмежень апарату простору-часу в релятивістській механіці стор 64
8. Фізико-хімічні закономірності очищення сталі від неметалевих включень стор 72
9. Розв’язок в рядах задачі про вільні коливання циліндричної оболонки з довільними граничними умовами стор 79
10. Теоретико-ймовірнісна модель для визначення припуску на зубошліфування стор 89
11. Теоретичне та експериментальне дослідження процесу двостороннього шліфування круглих торців орієнтованими кругами з калібруючими ділянками стор 100
12. Системи автономного живлення зовнішнього освітлення населених пунктів на території України стор 113
13. Залежності відносної та абсолютної площ засклення від конфігурації та загальної площі віконного прорізу стор 122
14. Теоретико-множинна модель інформаційного стану промислової кіберфізичної системи стор 89

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.