logo logo

1. Вплив попереднього підготовлення поверхні на якість плазмових покриттів стор 5
2. Математичне моделювання залишкових напружень у спіральношовній трубі стор 12
3. Метод визначення динамічних напружень у середовищах з тунельними порожнинами стор 19
4. Оцінювання несівної здатності сильфонного компенсатора для газопроводів у зонах шахтних виробіток стор 27
5. Оцінювання роботоздатності магістральних трубопроводів за результатами внутрішньотрубної діагностики стор 39
6. Вплив початкових деформацій товстої плити на її контактну взаємодію з кільцевим штампом стор 50
7. Метод сплайн-колокації для визначення вільних коливань пологих шаруватих оболонок стор 60
8. Контактна взаємодія штампа та попередньо напруженої півплощини стор 72
9. Чисельно-аналітичний розв’язок задачі про деформацію кругового циліндра з використанням функцій Бесселя стор 79
10. Технологічні умови формування дифузійного боридного покриття на карбіді кремнію та дисиліциді молібдену стор 87
11. Аналіз коефіцієнтів інтенсивності напружень, отриманих мсе для поверхневих півеліптичних тріщин у зонах конструктивних концентраторів напружень стор 92
12. Аналітично-прикладна модель процесу подачі зрізаних рослинних компонентів до гвинтового конвеєра гичкозбирального модуля стор 105
13. Викопування коренеплодів цикорію комбінованим копачем стор 115
14. Аналіз впливу конструктивних особливостей крокуючих машин на взаємодію опорної поверхні лиж з ґрунтом стор 124
15. Стабілізація теплового режиму світлодіодів термоелектричними модулями охолодження стор 133

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.