logo logo

1. Моделювання методом скінчених елементів механічної поведінки сплавів з пам’яттю форми стор 7
2. Термодинамічні передумови утворення сполук титану з елементами втілення (C, N, O, B) залежно від температури і тиску газового середовища стор 16
3. Вплив величини діаметра металевої гофрованої труби на її напружено-деформований стан стор 26
4. Вплив модифікатора 2,4-діамінотолуену на фізико-механічні властивості епоксидних композитних покриттів стор 36
5. Підвищення ефективності ручного дугового зварювання та наплавлення деталей машинобудування стор 46
6. Розрахунок плоского напруженого стану пластин у полярній системі координат на основі загального розв’язку рівнянь Ляме стор 56
7. Вплив зв’язки з нано Ni на механічні властивості твердих сплавів на основі TiC стор 63
8. Чисельна процедура на основі базових та корекційних рішень для розрахунку осьових напружень у трубопроводах, що проходять через зони шахтних виробок стор 70
9. Модель формоутворюючої системи токарних верстатів із двосупортними інструментальними системами стор 80
10. Водневе зношування і боротьба з ним при експлуатації металополімерних пар тертя стор 88
11. Напрямлене завантаження швидкохідних гвинтових конвеєрів з бункера стор 93
12. Результати експериментальних досліджень продуктивності роботи шнекового конвеєра гичкозбирального модуля стор 101
13. Вибір стратегії ефективного опрацювання відеоданих на основі аналізу статистичних характеристик цифрових зображень стор 107
14. Математична модель оперативного оцінювання в’язкості пульпи у кульовому млині при подрібненні руди стор 115
15. Виявлення розладки біомедичних сигналів із використанням ковзного вікна стор 125
16. Математичне моделювання процесів штатного режиму електропостачання й електроспоживання організації стор 134
17. Обґрунтування вибору алгоритму попереднього опрацювання фонокардіосиґналу як періодично корельованого випадкового процесу стор 143

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.