logo logo

1. Дослідження надпружної поведінки NiTi сплаву за циклічного навантаження стор 7
2. Дослідження характеристик порошкового дроту з екзотермічної сумішшю СuО/Аl стор 13
3. Визначення напружень у матеріалах з напиленими покриттями стор 24
4. Модель руху вантажу поверхнями гвинтового конвеєра з обертовим кожухом стор 34
5. Розрахунок деформованого стану стільникового трубопроводу з кільцевими підпорами стор 42
6. Підвищення продуктивності твердосплавних інструментів для важких верстатів шляхом обробки імпульсним магнітним полем стор 52
7. Експериментальні дослідження параметрів технологічного процеcу роботи вдосконаленого обрізника залишків гички стор 60
8. Удосконалення вібраційних транспортно-маніпулюючих машин стор 68
9. Методологія розробки та архітектура онтоорієнтованої системи електронного навчання китайської образної медицини на базі системи управління навчанням стор 83
10. Освітлювальні установки для світлокультури рослин з додатковим імпульсним опромінюванням стор 91
11. Аналіз джерел похибок конструкцій кутових вимірювальних пристроїв у високоточних антенах стор 98
12. Вимушені коливання і дисипативний розігрів тривимірного призматичного тіла з п’єзоелектричного матеріалу стор 104
13. Кібер-фізична модель імуносенсорної системи на прямокутній решітці з використанням різницевих рівнянь популяційної динаміки стор 112
14. Математична модель електроенцефалографічного та електроміографічного сигналів для задачі відновлення комунікативної функції людини стор 126

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.