logo logo

1. До оцінки пошкодженості елементів конструкцій по вимірах коерцитивної сили. Повідомлення 1. Розробка методики використання коерцитиметричного контролю для оцінки ступеня пошкодження металу конструкцій при механічному навантаженні стор 7
2. Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск пружного циліндра на пружний шар з урахуванням неідеального теплового контакту. стор 19
3. Відновлення роботоздатності експлуатованих елементів кріплення корпусу ЦВТ парових турбін. стор 32
4. Напружено-деформівний стан нижнього пояса підкроквяної зварної ферми стор 41
5. Аналіз кінематичних і силових параметрів притульно-зсувного механізму відкривання дверей пасажирського електротранспорту стор 47
6. Методика оцінки залишкового ресурсу роботи рамних систем стор 61
7. Комп’ютерне моделювання силового навантаження ножів торцевих фрез з циліндричною передньою поверхнею при різанні важкооброблюваних матеріалів стор 70
8. Електроприводи обладнання для механізованого та автоматичного дугового зварювання стор 81
9. Оптична система для контролю форми дзеркала антени стор 92
10. Математичне моделювання динаміки радіоекологічних процесів та надійності транспорту полютантів у лісовій екосистемі стор 102
11. Прямий метод дослідження температурного поля у системі багатошарових сферичних тіл стор 113
12. Адаптація критерію Неймана-Пірсона для оцінювання достовірності вибору методу визначення коефіцієнтів математичної моделі низькоінтенсивного електроретиносигналу стор 127
13. Передача навантаження від нескінченного стрингера до однієї і до двох попередньо напружених смуг стор 137
14. Чисельний алгоритм побудови оптимального керування стадією відпалу полімеразно-ланцюгової реакції стор 147

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.